Het in dienst nemen van uitzendkrachten

Een uitzendkracht is over de periode dat hij werkt, werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst die de uitzendkracht met het uitzendbureau sluit (art 7:690 BW). Het uitzendbureau is de werkgever, hoewel de uitzendkracht feitelijk werkzaam wordt voor een derde, namelijk de opdrachtgever die de uitzendkracht inleent. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak of hoe kort de uitzendkracht wordt ingezet bij deze derde, hij is en blijft in dienst bij het uitzendbureau.

Fasesysteem

Voor uitzendkrachten geldt een fasesysteem om in vaste dienst te komen bij het uitzendbureau. Samengevat  zijn er drie fasen (ervan uitgaande dat de uitzendkracht zoals de meeste valt onder de ABU CAO)

Een los dienstverband (fase A)

De uitzendkracht kan in fase A totaal 78 weken voor het uitzendbureau werken. Iedere week dat de uitzendkracht heeft gewerkt voor het uitzendbureau wordt opgeteld, totdat hij op die 78 weken komt. In fase A geldt dat als de uitzendkracht over een periode van 26 weken of langer niet voor het uitzendbureau heeft gewerkt, dat er dan opnieuw met de telling wordt begonnen.

Een contract voor bepaalde tijd (fase B)

Fase B volgt als de uitzendkracht aansluitend op fase A blijft werken voor hetzelfde uitzendbureau. Tevens volgt fase B als de uitzendkracht binnen 26 weken na afloop van fase A, een nieuwe overeenkomst heeft gesloten met het uitzendbureau. De uitzendkracht in fase B is werkzaam op basis van een uitzendcontract voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen. Fase B duurt maximaal 4 jaar en/of 6 contracten voor bepaalde tijd met een gezamenlijk maximum van deze 4 jaar, als er tussen twee uitzendovereenkomsten geen periode zit van langer dan 13 weken.

Een contract voor onbepaalde tijd (fase C)

Fase C volgt nadat in fase B er een termijn van vier jaar wordt overschreden of meer dan 6 contracten voor bepaalde tijd worden gesloten. Het laatste contract voor bepaalde tijd wordt dan van rechtswege een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tevens volgt fase C als de uitzendkracht binnen 13 weken na volbrengen van fase B, opnieuw voor het uitzendbureau werkt.

Vierde arbeidsovereenkomst

Volgens de wet is het voor een werkgever mogelijk om maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met een werknemer binnen een periode van maximaal 24 maanden. De vierde arbeidsovereenkomst (of na 24  maanden) is automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit noemt men ook wel de ketenregeling. Het recente Regeerakkoord lijkt hier overigens verandering in aan te brengen.

 

26 weken

Uitzendovereenkomst(en) tellen mee voor deze wettelijke regeling, maar dan  wordt de ketenregeling pas van toepassing zodra de uitzendkracht meer dan 26 weken arbeid heeft verricht (deze 26 weken tellen dus niet mee). Dat wil zeggen dat als een werknemer bijvoorbeeld op basis van drie uitzendovereenkomsten voor het uitzendbureau gewerkt heeft, het arbeidscontract dat de opdrachtgever vervolgens zelf aan deze uitzendkracht/ werknemer aanbiedt automatisch voor onbepaalde tijd is. Het moet dan wel een arbeidscontract zijn voor dezelfde functie of voor soortgelijke werkzaamheden op dezelfde werkplek.
Met andere woorden, als een uitzendkracht in dienst treedt bij het inlenende bedrijf als een eigen werknemer, kan het arbeidsverleden bij het uitzendbureau  tot gevolg hebben dat de werknemer direct voor onbepaalde tijd in dienst komt of dat aan de werknemer nog slechts een of twee keer een contract voor bepaalde tijd aangeboden mag worden.

Mocht u overwegen een uitzendkracht in dienst te nemen, neem dan contact op met De Raadgevers. Wij kunnen dan adviseren over welk soort arbeidscontract dit zou moeten zijn en welke rechten de uitzendkracht al heeft opgebouwd. U kunt dan een weloverwogen keuze maken.

Deze blog is geschreven door mr. J. van der Woude, senior jurist en arbeidsrecht-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search