Het belang van een wijzigingsbeding

Op 9 december 2014 heeft de Kantonrechter te Eindhoven in een procedure de werkgever in het gelijk gesteld en de werknemer opgedragen om mee te werken aan aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst.

De casus
De werkgever had in betere economische tijden in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer een 13e maand kreeg, welke ook nog onafhankelijk was van enig resultaat van werkgever en/of inspanningen van de werknemer. U begrijpt dat het voor de werkgever, vanwege de economische crisis, financieel niet meer mogelijk was om aan alle medewerkers een 13e maand uit te blijven betalen. De werkgever trad daarom in overleg met de werknemers over een nieuwe regeling. Alle medewerkers, op twee na, gingen voorwaardelijk akkoord met een bonusregeling welke winstafhankelijk was in plaats van de 13e maand. De voorwaarde was wel dat alle medewerkers hetzelfde behandeld werden, dus diende de aanpassing van de bonusregeling voor alle medewerkers plaats te vinden.

Juridisch kader
Binnen het recht geldt de hoofdregel dat overeenkomsten in principe nageleefd dienen te worden. Daar kan de werkgever een uitzondering op maken, indien zij in de arbeidsovereenkomst reeds een beding heeft opgenomen, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om bij ingrijpende verandering van omstandigheden aan de werknemer een gewijzigde arbeidsovereenkomst aan te bieden. Er dient dan wel sprake te zijn van een gerechtvaardigd en sterker belang van de werkgever, waardoor het belang van de werkgever dient te prevaleren boven het belang van de werknemer.

De Kantonrechter te Eindhoven besliste dat de werkgever erin geslaagd was om aan te tonen dat zij een dergelijk gerechtvaardigd belang had, dat diende te prevaleren boven het belang van de werknemer.

Tip voor werkgevers
Het is dan ook aan te bevelen om in uw arbeidsovereenkomsten altijd een wijzigingsbeding op te nemen. Mocht u onverhoopt geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen, dan kunt u nog een beroep doen op criteria die de rechter heeft bepaald in het standaardarrest over wijzigen van arbeidsovereenkomsten, namelijk het arrest Stoof/Mammoet. Als werkgever heeft u echter een zwaardere bewijsopdracht bij een beroep op het arrest Stoof/Mammoet, dan indien u uw verzoek kunt staven op het wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst.

Ter informatie
De werknemer werkt nog steeds voor deze werkgever en beiden weten nu hoe groot het belang van de werkgever is geweest om de arbeidsovereenkomsten aan te passen!

Start typing and press Enter to search