Geen transitievergoeding bij vervulling ontbindende voorwaarde

In arbeidsovereenkomsten kunnen zogeheten ‘ontbindende voorwaarden’ zijn opgenomen. Dat zijn voorwaarden die, als zij vervuld worden, reden zijn om de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval van een vrachtwagenchauffeur die geen rijbewijs (meer) heeft. Het niet-hebben van een rijbewijs kan een ontbindende voorwaarde zijn voor de arbeidsovereenkomst.

Heeft de werknemer wiens arbeidsovereenkomst op grond van zo’n voorwaarde wordt beëindigd recht op een transitievergoeding? Daarover is recentelijk een uitspraak gedaan.

De casus

Een werknemer die werkte als geldtransporteur eist een transitievergoeding nadat zijn arbeidsovereenkomst als geldtransporteur is geëindigd.
De werknemer werd namelijk als verdachte van een gepleegde roofoverval aangemerkt door de Politie.
Voor de functie van geldtransporteur geldt als vereiste dat er een wettelijke toestemming gegeven moet zijn. Die toestemming is vergelijkbaar met een Verklaring van Onbesproken Gedrag (VOG).

Het vereiste van beschikken over wettelijke toestemming was schriftelijk in de arbeidsovereenkomst opgenomen als een zogenaamde ontbindende voorwaarde. Dat hield in dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen als de vereiste toestemming zou komen te ontbreken.
Toen de man als verdachte werd aangemerkt, trok de politie de vereiste toestemming in. Daarop beriep de werkgever zich erop dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd.

De werknemer vond dat hij ondanks alles recht had op transitievergoeding omdat hij al langere tijd in dienst was.

De rechter ging hierin niet mee. Het recht op transitievergoeding bestaat als de arbeidsovereenkomst door toedoen van de werkgever wordt beëindigd. De rechter oordeelde dat dit niet het geval is omdat de werkgever niets met het ingaan van de ontbindende voorwaarde te maken had. De werkgever hoefde geen transitievergoeding te betalen.

Wat betekent deze uitspraak voor uw dagelijkse praktijk?

Als een werknemer een bepaalde kwalificatie moet bezitten om de functie te kunnen uitoefenen, is het raadzaam om als ontbindende voorwaarde schriftelijk in arbeidsovereenkomsten op te nemen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer niet meer aan deze voorwaarde voldoet. Te denken valt aan het beschikken over een geldig certificaat, een geldige (verblijfs)vergunning of jaarlijks een VOG kunnen afgeven.
Mocht de werknemer niet meer aan een dergelijk voorwaarde voldoen (en de arbeidsovereenkomst daardoor eindigt) dan kan dit betekenen dat u niet verplicht bent een transitievergoeding te betalen. De belangrijkste vraag hierbij zal zijn of de rechter vindt dat de arbeidsovereenkomst inderdaad is beëindigd door het enkele in vervulling gaan van de ontbindende voorwaarde.
Een ontbindende voorwaarde moeten namelijk aan strenge criteria voldoen. De ontbindende voorwaarde moet objectief bepaalbaar zijn, niet in strijd met het ontslagrecht zijn en het mag vooral vooraf niet zeker zijn of deze voorwaarde ooit in vervulling zal gaan.

Wij raden u aan om contact op te nemen als u een ontbindende voorwaarde wilt opnemen in een arbeidsovereenkomst. Onze arbeidsjuristen kunnen u helpen bij de juiste formulering zodat de ontbindende voorwaarde stand zal houden.

Dit artikel is geschreven door mr. Judith van der Woude, senior jurist arbeidsrecht De Raadgevers

Start typing and press Enter to search