EHRM beperkt recht werkgever om e-mails werknemers te controleren

De baas mag (toch) niet zomaar meelezen met privéberichten die via bedrijfsmiddelen verstuurd worden. Werknemers moeten namelijk eerst op de hoogte worden gesteld van controles, zodat de baas niet kan meekijken met privézaken. Dat oordeelde het Europees Hof voorde Rechten van de Mens op dinsdag 5 september jl.

Wat speelde er?

In 2007 was de zaak al aangespannen door de Roemeen Bogdan Mihai Bărbulescu. Deze werknemer was van 1 augustus 2004 tot 6 augustus 2007 werkzaam bij werkgever. Op verzoek van de werkgever maakte hij een Yahoo Messenger account aan om met klanten te kunnen communiceren. Op 13 juli 2007 informeerde de werkgever hem dat zijn Yahoo Messenger was gecontroleerd van 5 tot 13 juli 2007. De werknemer was hier niet van op de hoogte. Uit de controle bleek dat Bărbulescu zijn account tijdens werktijd had gebruikt om privéberichten te sturen naar zijn broer en verloofde, dit in tegenstelling tot de interne regels. De werkgever beëindigde daarom de arbeidsovereenkomst. De werknemer stapte naar de nationale rechter. Hij meende dat zijn privacy was geschonden, omdat zijn werkgever berichten had kunnen lezen over zijn privacy. In eigen land kreeg hij geen gelijk, waardoor hij in 2008 naar het EHRM stapte en zich beriep op artikel 8 EVRM (recht op eerbieding van privé-, familie- en gezinsleven’).

De beoordeling door het Hof

In eerste instantie werd Bărbulescu in het ongelijk gesteld. “The Court finds that it is not unreasonable for an employer to want to verify that the employees are completing their professional tasks during working hours”, meende het Hof. Werkgevers mogen dus wel degelijk privéberichten lezen, als deze tijdens kantooruren via een professioneel account worden verstuurd. In beroep heeft het EHRM nu echter geoordeeld dat de privacy van Bărbulescu toch is geschonden. De Grote Kamer vindt dat de werkgever de werknemer van tevoren had moeten inlichten over het controleren van zijn e-mailverkeer. Ontslag was daarnaast wel een erg zware maatregel. Het Hof concludeerde dat de Roemeense gerechten, bij herziening van de beslissing van de werkgever om Bărbulescu te ontslaan na het controleren van zijn elektronische communicatie, hadden gefaald om een eerlijke balans tussen de betrokken belangen te maken; namelijk het recht op privacy van de heer Bărbulescu aan de ene kant, en het recht van de werkgever die maatregelen wilden treffen met het oog op de goede werking van het bedrijf aan de andere kant. Tegen de uitspraak is geen nieuw beroep meer mogelijk.

Gevolgen

Het arrest in de zaak Bărbulescu v. Roemenië is van toepassing op 47 staten van de Raad van Europa. Het leidt ertoe dat werkgevers dus niet zomaar het e-mailverkeer van werknemers in de gaten mogen houden. Zij moeten een werknemer van tevoren op de hoogte stellen. Het betekent echter niet dat werkgevers nooit, onder geen enkele omstandigheden, de communicatie van werknemers kan controleren of dat ze werknemers niet kunnen ontslaan voor het gebruik van internet op werk voor privé doeleinden. Het Hof vindt echter wel dat staten moeten verzekeren dat, wanneer een werkgever maatregelen neemt om de communicatie van werknemers te controleren, deze maatregelen samengaan met adequate en voldoende waarborgen tegen misbruik.

Als jurist van De Raadgevers heb ik vaak te maken met juridische vraagstukken omtrent privacy. Het is van belang de laatste ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet te volgen. De Raadgevers biedt daarom privacyreglementen die aan de laatste wetgeving zijn getoetst, waardoor hoge boetes kunnen worden voorkomen! Tevens adviseren wij cliënten op welke wijze zaken dienen te worden aangepakt.

Deze blog is geschreven door mw. mr. drs. Shyreen Sheoraj Panday, senior jurist en privacy-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search