E-mail geeft voldoende duidelijkheid over de voortzetting van een arbeidsovereenkomst

In een uitspraak van het gerechtshof Arnhem is op 19 oktober jl. bepaald dat ook middels een algemene e-mail kan worden voldaan aan de zogenaamde aanzegplicht.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op 11 november 2019. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om vóór 11 oktober 2019 de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:668 lid 1 onder a). Als de werkgever niet voldoet aan deze verplichting, moet hij een vergoeding betalen.

Op 4 oktober 2019 is er tussen werkgever en werknemer een gesprek geweest over hoe het nu verder moet met het bedrijf. Op 7 oktober 2019 heeft werkgever een e-mail verstuurd waarin hij aangeeft dat het gesprek over de invulling van het contract even moet worden uitgesteld, maar dat werknemer zich geen zorgen hoeft te maken. Daarmee heeft de werkgever voldaan aan de aanzegplicht en heeft de werknemer geen recht op een vergoeding zoals bedoelt in het derde lid van artikel 7:668a BW. Het maakt niet uit dat de werknemer nog niet geïnformeerd is over de voorwaarden van het nieuwe contract. De vergoeding ziet alleen op de verplichting om schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, niet op de verplichting om te informeren over de voorwaarden waaronder de werkgever wil voortzetten. Het beroep van de werknemer wordt verworpen.

Heeft u nog meer vragen over de aanzegverplichting of andere arbeidsrechtelijke vragen, neem gerust contact met ons op.

Start typing and press Enter to search