Derde jaar WW-uitkering is weer terug!

Sinds de Wet Werk en Zekerheid is de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden.
In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben partijen wel al afgesproken om deze versobering van de duur van de WW te repareren. Daar is dit jaar meer vorm aan gegeven.

Oudere werknemers krijgen weer aanspraak op een uitkeringsduur bij werkeloosheid van maximaal 38 maanden.
Daarvoor moest een aanvullende uitkering in het leven geroepen worden. Dit wordt betaald door de alle werknemers gezamenlijk vanuit private fondsen die per nieuwe ‘verzamel-cao’ worden opgericht.

Wat zijn verzamel cao’s?

Dit zijn overkoepelende cao’s voor hele economische sectoren die de normale arbeidsvoorwaarden en cao’s van bedrijfstakken en ondernemingen overstijgen. Deze verzamel-cao’s regelen alleen de aanvulling op de WW- en WGA-uitkering. Voor andere regelingen gelden gewoon de bepalingen uit de reguliere cao of arbeidsovereenkomst.

Cao-partijen kunnen zich vrijwillig bij de verzamel-cao’s aansluiten door een verklaring te ondertekenen. Ook een individuele werkgever zonder cao kan deelnemen aan de aanvullende WW-regeling. Deze werkgever moet dan zelf afspraken maken met de vakbonden om zich aan te kunnen sluiten bij een verzamel-cao en zo een private aanvulling op de WW en WGA te regelen.

Als een enkele medewerker aanspraak wil maken op de private aanvulling, dan moet de werkgever hiervoor een aparte aangifte indienen op de portal van de Stichting Private Aanvulling WW-en WGA uitkeringen (SPAWW).

Hoe zijn de financiën geregeld bij de WW-uitkering?

De PAWW-bijdrage wordt betaald door werknemers. Werknemers betalen hiervoor een bijdrage vanuit hun brutoloon. De kosten voor de werkgever hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast zal de werkgever periodiek de bijdragen moeten inhouden en af moeten dragen aan Stichting PAWW.

De PAWW-uitkering heeft dezelfde hoogte als de wettelijke WW-uitkering en kan maximaal 14 maanden duren.

Lees meer over ziekte bij werknemers

Deze blog is geschreven door mr. J. van der Woude, senior jurist en arbeidsrecht-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search