De vrijwilliger

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht in een amateurvereniging. Daarom is het belangrijk om goed te zorgen voor vrijwilligers. Maar hoe ver reikt deze zorgplicht? En wie is er aansprakelijk als een vrijwilliger schade veroorzaakt of zelf schade lijdt?

Aansprakelijkheid vereniging

Als een vrijwilliger schade veroorzaakt, is de vereniging aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de vrijwilliger. Wanneer een vrijwilliger bijvoorbeeld materiaal steelt, kan de vereniging de schade op de vrijwilliger verhalen. De aansprakelijkheid van een vereniging vloeit niet alleen voort uit de schade die een vrijwilliger veroorzaakt, maar ook uit de schade die een vrijwilliger lijdt.

Vrijwilliger lijdt schade

Een twintigjarige studente verrichtte als vrijwilliger werkzaamheden voor het vierspanteam van een manegehouder. De manegehouder vroeg aan de vrijwilliger een testrit te maken op een jong nieuw paard, dat mogelijk zou worden aangekocht voor het vierspan. De testrit verliep niet zonder problemen. Het paard was lastig, maar de vrijwilliger kreeg het paard uiteindelijk onder controle. In de hoek van de bak ging het toch mis. Het paard maakte de indruk te gaan springen, maar deed dat uiteindelijk niet en liep tegen het hek aan. Hierdoor viel de vrijwilliger en ze liep ernstig letsel op.

Wie is aansprakelijk?

De rechter besliste dat de zorgplicht ook gold ten aanzien van vrijwilligers en de manege nam onvoldoende maatregelen om de kans op een ongeval te beperken. Zo was het paard te weinig tijd gegeven om te acclimatiseren aan haar nieuwe omgeving, had de eerste testrit beter binnen gehouden kunnen worden en hadden de problemen bij het opstijgen aanleiding moeten zijn om de testrit af te breken. De manege werd aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval.

Wat betekent dit voor de sportverenigingen?

Sportverenigingen kunnen dus ook aansprakelijk zijn voor ongevallen die de vrijwilliger overkomen als zij niet voldoen aan hun zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de sportvereniging verplicht is maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat mensen schade lijden. Het is niet wettelijk vastgelegd tot hoe ver de zorgplicht precies reikt. Dit houdt in dat per activiteit bekeken moet worden hoe groot de kans is dat een ongeval zou kunnen gebeuren en wat de mate van bezwaarlijkheid is om veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo kan een sportvereniging zorg dragen door een veiligheidsinstructie voor haar (bar)vrijwilligers en een veilige werkplek te creëren.

Voorkomen is beter dan genezen

Natuurlijk is het belangrijk voor de vereniging om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar ook voor een sportvereniging is voorkomen beter dan genezen. Het is daarom verstandig om aandacht te besteden aan de veiligheid op en rond het complex. De kans is dan veel kleiner dat een vrijwilliger iets overkomt. En dat is in ieders belang!

Start typing and press Enter to search