De scholingsplicht

Sinds 1 januari 2015 ben je al wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende scholing van al je medewerkers. Als een functie vervalt of als een medewerker niet goed functioneert of de vakkennis moet bijgespijkerd worden, dan is de werkgever verplicht scholing aan te bieden, voor zover dit redelijkerwijs van de werkgever kan worden verlangd. Het gaat niet alleen om scholing die noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de eigen functie, maar ook om scholing die de bredere inzetbaarheid van de medewerkers bevordert. Kosten van scholing buiten de eigen functie kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden.

Start typing and press Enter to search