De ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 mag er nog maar voor een periode van maximaal 2 jaar (in plaats van de 3 jaar van het oude recht) op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gewerkt. Het aantal elkaar opvolgende contracten mag daarbij maximaal 3 zijn.

Lengte keten van 3 jaar naar 2 jaar
Als het dienstverband na deze 2 jaar of na 3 tijdelijke contracten wordt voortgezet, geldt dat de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst is. De medewerker heeft dan recht op een vast contract.
Voor ieder tijdelijk arbeidscontract dat met ingang van 1 juli 2015 ingaat en voor iedere verlenging van een tijdelijk contract op of na 1 juli 2015 geldt deze nieuwe ketenregel.

Tussenpoos van 3 maanden naar 6 maanden
Een keten van tijdelijke contracten wordt doorbroken als er een periode van meer dan 6 maanden ligt tussen het einde van het laatste arbeidscontract en het begin van het nieuwe tijdelijke arbeidscontract. Deze tussenpoos was onder het oude recht meer dan 3 maanden.

Het is mogelijk om bij de cao van het maximaal aantal contracten en de maximale duur van de keten af te wijken. Van deze tussenpoos van meer dan 6 maanden kan niet bij de cao worden afgeweken.

Overgangsrecht verlenging tijdelijke contracten
Als je een tijdelijk contract vóór 1 juli 2015 verlengt, dan mag de totale duur van de keten van tijdelijke contracten nog 36 maanden zijn. Je kunt het dienstverband dus nog eenmalig tijdelijk verlengen tot een totale periode van 36 maanden. Denk er wel aan dat aan het einde van deze 3 jaar wel de transitievergoeding verschuldigd is!

Start typing and press Enter to search