Checklist tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2015

Bent u al klaar voor 1 januari 2015? Op deze datum gaan namelijk de eerste nieuwe regels van de Wet Werk en Zekerheid in. In deze checklist leest u de punten waarop u zeker moet letten bij uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Op tijd aanzeggen

Eindigt de arbeidsovereenkomst van uw medewerker op 31 januari 2015? Laat hem of haar voor de feestdagen (uiterlijk op 30 december 2014) schriftelijk weten of u het dienstverband wel of niet wilt voortzetten. Geef bij voortzetting duidelijk aan of dit voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is en welke overige arbeidsvoorwaarden er gelden. U kunt daarbij meteen de nieuwe arbeidsovereenkomst meesturen.

Alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanzeggen

Vanaf 1 januari 2015 moet u alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aanzeggen. Dit geldt ook als u na de einddatum van de laatste tijdelijke overeenkomst de arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd wilt voortzetten.

Verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomsten: denk aan de transitievergoeding

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt en 24 maanden of langer heeft geduurd, heeft de werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Wilt u dit risico vermijden, dan raden wij u aan om de keten van tijdelijke overeenkomsten niet langer dan 23 maanden in totaal te laten duren.

Korte arbeidsovereenkomst tot 15 juni 2015

Bedenk of het verstandig is om een 1e arbeidsovereenkomst te laten volgen door een korte 2e arbeidsovereenkomst tot 15 juni 2015. Dan mag de 3e tijdelijke arbeidsovereenkomst namelijk nog voor een periode tot maximaal 36 maanden in totaal worden aangegaan. U maakt hierdoor slim gebruik van het overgangsrecht.

Let op: na 1 juli 2015 mag een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten nog maar maximaal 24 maanden duren.

Geen proeftijd bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter

In arbeidsovereenkomsten van langer dan 6 maanden mag wel een proeftijd worden afgesproken.

Motiveer het concurrentiebeding en/of relatiebeding

Na 1 januari 2015 is een concurrentiebeding of relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst verboden, behalve als u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft bij dit beding en dit goed schriftelijk motiveert. Geef daarom in de arbeidsovereenkomst aan waarom u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft bij het afspreken van een concurrentiebeding of relatiebeding juist voor deze functie.
Als u vragen heeft over deze nieuwe spelregels, zoals het aanzeggen of het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, neem dan contact op onze juristen van De Raadgevers via 088-1331133.

Wij wensen u veel succes met uw tijdelijk personeel in 2015!

Start typing and press Enter to search