Case functioneren werkneemster

Behandeld door: Rémon Brand

Branche: detailhandel

Rechtssoort: arbeidsrecht

Functioneren werkneemster

Een goede cliënt van mij verzocht mij om een juridische zaak van zijn vrouw in behandeling te nemen. Haar werkgever wilde van haar af, dat bleek uit alles, maar deed vervolgens niets. Ze werd beschuldigd van het feit dat ze haar werkzaamheden niet goed deed en dat ze de extra taken als kasbeheerder veronachtzaamde, aangezien de kas niet klopte volgens de werkgever. Vervolgens werd ze op non-actief gesteld en deed werkgever nagenoeg niets meer.
Ik ben namens de werkneemster een kort geding gestart, met de eis dat ze weer weder te werk werd gesteld, aangezien de zware aantijgingen van werkgever absoluut niet juist waren. Tegelijkertijd verzocht de werkgever om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst; de werkgever kwam ineens in beweging.
Beide procedures werden tegelijkertijd behandeld te Utrecht en werden glansrijk gewonnen door de werkneemster, aangezien de rechter mee ging met ons betoog dat werkneemster altijd goed had gefunctioneerd en dat zij haar extra taken als kasbeheerder altijd heel serieus heeft genomen. Werkgever kon vervolgens niet bewijzen hoe de vermeende kasverschillen waren ontstaan en werd ook op de vingers getikt door de rechter, aangezien er ook structureel wat mis was in de bedrijfsvoering van werkgever zelf.
Hier werd echt recht gedaan aan de situatie en het was geweldig om de uitspraken van de rechter te lezen. Ik had me echt vastgebeten in deze zaak en om die dan zo tot een goed einde te brengen, gaf een zeer voldaan gevoel. Uiteindelijk zijn partijen middels een goede regeling alsnog uit elkaar gegaan, omdat de situatie op de werkvloer onhoudbaar was geworden door de opstelling van werkgever. Ook deze regeling heb ik begeleid.

Start typing and press Enter to search