Bereken zelf de transitievergoeding

De Kantonrechtersformule, de zogenaamde “gouden handdruk”, is verdwenen met ingang van 1 juli 2015. Daarvoor in de plaats komt de Transitievergoeding. Wil je weten hoeveel transitievergoeding je moet betalen aan je uitdiensttredende werknemer? Je kunt dit eenvoudig zelf berekenen met de zeer nauwkeurige transitieberekening van Ontslag.nl. Vul de gegevens van de betreffende werknemer in en je weet precies wat je kwijt bent!

Recht op Transitievergoeding
Nieuw is de transitievergoeding, waarop iedere medewerker, die 24 maanden of langer in dienst is, recht heeft bij het einde van zijn dienstverband. Voorwaarde is dat het initiatief tot beëindiging van de werkgever is uitgegaan en dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de medewerker. Denk eraan dat ook een medewerker met een tijdelijk arbeidscontract dat precies na 2 jaar afloopt, recht heeft op de transitievergoeding. Wij raden daarom aan om tijdelijke contracten voor een maximale duur van 23 maanden aan te gaan.

Berekening
De transitievergoeding valt te berekenen:
Bij een lengte dienstverband van 1-10 jaar: 1/6 maandsalaris per 6 maanden
Bij een lengte dienstverband van 10+ jaren: 1/4 maandsalaris per 6 maanden
Maximaal bedraagt de transitievergoeding € 76.000,- of 1 jaar salaris als dit hoger is.

Uitzonderingen voor jong en oud
Voor werknemers ouder dan 50 jaar, die meer dan 10 jaar in dienst zijn, geldt een uitzondering tot 1 januari 2020. Zij krijgen voor iedere 6 maanden boven hun 50ste levensjaar ½ maand salaris.
Ook voor jongere werknemers geldt een uitzondering. Bijbaantjes tellen namelijk niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Arbeidscontracten vóór het 18e jaar voor minder dan gemiddeld 12 uur per week worden buiten beschouwing gelaten. Voor senioren geldt dat er geen transitievergoeding verschuldigd is bij een pensioenontslag.

Overgangsrecht
Om dubbele aanspraken op zowel een lopende ontslagregelingen als de transitievergoeding te voorkomen, is geregeld dat de werknemer moet kiezen. De werkgever moet de werknemer wel helder informeren over de financiële gevolgen van zijn keuze voor de regeling of de transitievergoeding. Cao afspraken en sociale plannen blijven gelden in plaats van de transitievergoeding tot maximaal 1 juli 2016.

Start typing and press Enter to search