Arbeidskrachten uit of in VK na Brexit

Deal

Personen uit de EU en het VK kunnen blijven wonen, werken of studeren zoals ze nu doen met behoud van dezelfde inhoudelijke voorwaarden als onder het Europese recht. Daarbij profiteren ze van het verbod van discriminatie en het recht van gelijke behandeling. Ook na de overgangsperiode blijft het waarschijnlijk mogelijk om te werken in en vanuit het VK. Echter zullen bepaalde Europese regels niet meer gelden voor arbeidskrachten in het VK. Na 31 december 2020 komt u in dezelfde situatie terecht als waarin er een no-deal zou zijn.

No-deal

Nederland heeft aangegeven dat zij sowieso een overgangsperiode van 15 maanden na de Brexit instelt voor Britse burgers en hun familieleden die al in Nederland verblijven. Britten behouden tijdens deze periode hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland. Britten die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, kunnen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers.

Tips

  • Britse werknemers moeten vóór de Brexit-datum ingeschreven staan bij de Basisregistratie personen in de gemeente waar zij verblijven;
  • Indien u na de Brexit nieuwe Britse medewerkers in dienst wilt nemen, dan moet u een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen;
  • Denk ook aan de veranderingen met betrekking tot sociale verzekeringen, het toepasselijk arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden na de Brexit. Het Britse (arbeids)recht kan dan van toepassing zijn. Houdt hier ook rekening mee in uw detacheringsovereenkomsten.

Start typing and press Enter to search