Aanpassing Arbobesluit vanwege COVID-19

Vanwege COVID-19 is het Arbobesluit aangepast. Op deze manier kan de werkgever zijn algemene zorgplicht met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van werknemers zo goed mogelijk naleven.

Waar het Arbobesluit eerst alleen in artikel 3.2 de algemene uitgangspunten voor de inrichting van arbeidsplaatsen omvatte, is nu een tijdelijk specifiekere bepaling ingevoerd waarin tijdelijke vereisten in verband met de bestrijding van de pandemie zijn opgenomen: artikel 3.2a.

Deze bepaling omvat het hebben van 1. voldoende hygiënische voorzieningen,2. het geven van voorlichting m.b.t. Covid-19 op de arbeidsplaats, 3. toezichthouden op de naleving van maatregelen en gebruik van beschikbare voorzieningen.

Het aanvullen van deze algemene uitgangspunten zou ervoor moeten zorgen dat er een basis is waar werkgevers zich aan kunnen houden voor de naleving van de zorgplicht. Voor werknemers moet er wel duidelijk gecommuniceerd worden wat van hen wordt verwacht, zodat zij dit ook kunnen naleven.

Het niet naleven van redelijke instructies door werknemers kan leiden tot terechte opschorting van het loon, zoals bepaald in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 januari 2021. Bij overtreding van de regels levert dit echter niet alleen voor de werknemer een nadeel op, maar ook voor de werkgever. Schending van artikel 3.2a van het Arbobesluit levert namelijk een ernstige overtreding voor de werkgever op, waarbij het werk zelfs volledig stilgelegd mag worden of een boete aan de werkgever kan worden opgelegd.

Voor zowel werknemers als werkgevers is het dus van belang om Covid 19- maatregelen niet alleen in te stellen maar om deze ook na te leven.

Start typing and press Enter to search