Aandachtsgebied arbeidsrecht

2017 Wordt een spannend jaar voor het Arbeidsrecht. Na de verkiezingen in maart zal duidelijk worden of het door de WWZ vernieuwde arbeidsrecht wordt gehandhaafd of dat de nieuwe regering toch weer veranderingen gaat doorvoeren. Dat valt met name op het gebied van de tijdelijke contracten, de ketenregel en de tussenpoos tussen opvolgende tijdelijke contracten te verwachten.

In ieder geval zal in 2017 goede dossieropbouw een speerpunt van onze advisering zijn.

Na 1,5 jaar ervaring met de WWZ is gebleken dat kantonrechters erg terughoudend zijn om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren over te gaan. Zonder een goed onderbouwd dossier en zonder het doorlopen van een duidelijk omlijnd verbetertraject lukt dat niet.
Dat vraagt in de voorfase veel tijd, aandacht en een doelbewuste strategie, waarbij geregeld dossier afstemming met uw jurist bij de Raadgevers geen overbodige luxe is.

Daarnaast zullen ziekte verzuim en re-integratietrajecten veel aandacht krijgen. Het UWV toetst verzuimdossiers streng en legt vaker loonsancties op, waardoor een werkgever nog langer dan 24 maanden het loon van een ziek werknemer moet doorbetalen.

Strak monitoren van een verzuimdossier en tijdig ingrijpen als het verzuimtraject vastloopt is een must. Wij kunnen u ondersteunen bij het tijdig toepassen van een loonstop en loonopschorting, het aanvragen van een second opinion of bezwaar maken tegen opgelegde loonsancties of het toch in onderling overleg een beëindigingsregeling treffen.

Start typing and press Enter to search