5 feiten over vakantie en wetgeving

Hoe zit het precies met het opnemen van vakantiedagen? Iedereen heeft recht op een aantal vrije dagen per jaar. Als opfrisser zetten we hier nog even een aantal feiten op een rijtje.

Aantal vakantiedagen

  • Voor een fulltime werknemer gelden 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Voor parttimers geldt dit naar rato.
  • Daarbovenop kunnen via de arbeidsovereenkomst of cao bovenwettelijke vakantiedagen worden gegeven. Wettelijke vakantiedagen blijven nog een halfjaar na het jaar van opbouw geldig.
  • De werknemer hoeft de vakantiedagen niet per se in het opbouwjaar op te maken. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat die 5 jaar na het jaar van opbouw verjaren.
  • In de cao of arbeidsovereenkomst mag een langere vervaltermijn worden vastgesteld.
  • Een kortere vervaltermijn is niet toegestaan.

Afkoop vakantiedagen

Soms neemt een werknemer niet veel vakantiedagen op en vraagt hij om uitbetaling. Dit is niet toegestaan! Zolang een werknemer in dienst is, mogen vakantiedagen niet worden uitbetaald, zelfs niet als de werknemer dit zelf wil. Pas als de werknemer uit dienst treedt, mag je de vakantiedagen uitbetalen. Het is tenslotte erg belangrijk dat je werknemers hun vakantiedagen gebruiken om voldoende rust te krijgen. Uitbetalen van de wettelijke vakantiedagen tijdens de arbeidsovereenkomst mag daarom nooit. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wél worden uitbetaald, maar alleen als dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao.

Verplichte vakantiedagen of bedrijfssluiting

Een verplichte vakantiedag of vakantieperiode is alleen toegestaan als dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Is dit niet het geval, dan is toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor de invoering nodig.

Vakantie en ziekte

Is een van je werknemers ziek? Dan mag hij vakantie opnemen zolang dat zijn herstel of re-integratie niet belemmert. De bedrijfsarts geeft hierover advies. Tijdens de ziekte bouwt een werknemer wel gewoon recht op vakantiedagen op. Meer weten over ziekte tijdens vakantie lees je in de blog over ziek tijdens vakantie in het buiteland.

Vakantieperiode

De werknemer mag zelf zijn eigen vakantieperiode vaststellen. Je mag een verzoek om vakantie wel weigeren om zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld in verband met topdrukte in het bedrijf. Of als het bedrijf een belangrijke klus misloopt door vakantie van de werknemer.
Wel is het belangrijk om dit uiterlijk twee weken na het indienen van het vakantieverzoek te melden aan de werknemer. Is een vrije periode al toegezegd, maar wil je dit toch terugdraaien, dan moeten de kosten die de werknemer heeft gemaakt, zoals een aanbetaling of annuleringskosten, worden vergoed.

Start typing and press Enter to search