Compensatieplicht netwerkstoringen

Belangrijk nieuws voor netwerkaanbieders. Vanaf 1 juli 2017 wordt de Telecommunicatiewet aangepast. Daardoor krijgen consumenten en zakelijke gebruikers het recht op compensatie bij (tijdelijke) onbereikbaarheid van netwerk- en communicatiediensten.

Wat verandert er?
Als gevolg van deze verandering zullen netwerkaanbieders een compensatie moeten geven voor storingen die langer dan 12 uur duren. Zowel consumenten als zakelijke gebruikers kunnen een beroep doen op deze compensatie, tenzij de storing is veroorzaakt door een overmachtssituatie. Denk hierbij aan een aardbeving, overstroming, terroristische aanslag of een oorlogssituatie. In andere gevallen is de netwerkaanbieder gehouden om een compensatie te verlenen, ook al ligt de oorzaak van de storing bij een andere partij.

Wie moet compenseren?
Dat zijn aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten. Hiermee worden telefonie-, televisie-, en internetproviders bedoeld. Storingen bij de internettoepassingen (zoals WhatsApp, LinkedIn of Gmail) vallen niet onder de wet. Dit zijn geen communicatiediensten volgens de Telecommunicatiewet.

Wie krijgt de compensatie?
Consumenten en zakelijke gebruikers kunnen aanspraak maken op de vergoeding. Hiervoor moeten zij woonachtig of gevestigd zijn in het storingsgebied. Grootzakelijke gebruikers zullen in de praktijk aparte afspraken hierover maken met hun provider in een service level agreement. Zij hebben immers een sterkere onderhandelingspositie.

Uitbetaling in geld als uitgangspunt
De bedoeling is dat de compensatie in geld wordt uitgekeerd. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken indien de abonnee uitdrukkelijk akkoord gaat met de andere regeling, zoals extra belminuten of data. De abonnee zou dit bijvoorbeeld kunnen aangeven bij het sluiten van de overeenkomst. Belangrijk is dat de abonnee hier zelf voor kiest. De netwerkaanbieder mag deze keuze niet voor de abonnee maken in zijn algemene voorwaarden.

Hoogte compensatiebedrag
Bij een telecomabonnement voor een vast bedrag per maand, is de hoogte van de compensatie één dertigste deel van dat abonnementsgeld. De compensatie wordt gegeven als de storing langer duurt dan 12 uur. Wanneer het gaat om een abonnement voor meerdere diensten (zoals internet, televisie en telefonie) wordt voor de berekening uitgegaan van het volledige maandbedrag. Als de storing langer duurt dan 24 uur, is er per iedere daaropvolgende 24 uur een extra bedrag verschuldigd.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search