Aansprakelijkheid van de (pension)stalhouder


Het stallen van een paard aan huis is niet voor alle paardenliefhebbers een optie.  Sommige paardeneigenaren kiezen juist voor een pensionstal als ‘thuis’ voor hun paard vanwege de bijkomende gemakken.

Aansprakelijkheid op grond van wanprestatie

Deze gemakken bestaan veelal uit het feit dat de stalhouder het paard voer geeft, het buiten en binnen zet en misschien zelfs de stal uitmest.  Dit zijn afspraken die in de stallingsovereenkomst kunnen worden vastgelegd. Mocht de stalhouder deze afspraken niet nakomen, dan kan de pensionklant de stalhouder aanspreken op grond van wanprestatie.

Algemene zorgplicht stalhouder

Naast de nadrukkelijk gemaakte afspraken rust er ook nog een algemene zorgplicht op de stalhouder. De zorgplicht van de stalhouder (zie mijn andere artikel hierover) brengt bijvoorbeeld met zich mee dat de stalhouder ervoor moet zorgen dat zijn weides vrij zijn van bloemen, planten of (vruchten van) bomen die schadelijk kunnen zijn voor het paard.

Aansprakelijkheid op grond van gebrekkige stal of faciliteiten

Naast het voordeel van bepaalde diensten welke de stalhouder zal verrichten heeft het huren van een pensionstal ook het voordeel dat klanten gebruik kunnen maken van vele faciliteiten zoals een poetsplaats, wasplaats, rijbak en in ieder geval een stal en/of weiland. De faciliteiten kunnen echter niet goed onderhouden, kapot zijn of op een andere manier gebreken vertonen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor een paard en soms ook de eigenaar. Als een paard vervolgens daadwerkelijk gewond raakt en de pensionklant hierdoor schade lijdt, kan de stalhouder hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Voorkomen van aansprakelijkheid

Omdat (dierenarts)kosten zeer hoog op kunnen lopen, paarden behoorlijk blessuregevoelig zijn en de stalhouder ieder ongeluk en eventuele schade uiteraard het liefst wil voorkomen, is het van belang dat hij zijn pensionstal inclusief faciliteiten goed onderhoudt, zijn afspraken met de stalklanten nakomt en zijn uiterste best doet eventuele gevaarlijke situaties en daarnaast ook claims van pensionklanten zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast moet de stalhouder handelen met de algemene zorgplicht in gedachten en uiteraard het belang van het paard altijd voorop stellen. Uiteraard kan in de stallingsovereenkomst een groot deel van de aansprakelijkheid worden afgedekt, hierover in mijn volgende blog meer.

Het belang van een goede stallingsovereenkomst

Een op juiste wijze opgestelde stallingsovereenkomst c.q. pensionovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen en kan voorkomen dat partijen onnodig met elkaar in geschil komen. Niet alleen kunnen feitelijke zaken concreet geregeld worden, ook kunnen meer juridische aangelegenheden als aansprakelijkheid, verzekering, risico aanvaarding en wanbetaling worden vastgelegd. Uiteraard help ik u graag bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

 

Deze blog is geplaatst door mw mr. M.J.S. Joosten
Senior bedrijfsjurist bij De Raadgevers en expert op het gebied van hippisch recht.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

Start typing and press Enter to search