Aansprakelijkheid manege bij ongevallen

Sanne wil dolgraag op paardrijden, maar haar moeder vindt dit veel te gevaarlijk. Na lang aandringen krijgt Sanne toch haar zin, en haar moeder sluit bij de manege een les-abonnement af voor Sanne. De manege laat voorwaarden ondertekenen waarin staat dat de manege niet aansprakelijk is voor schade. Dan slaat het noodlot toe: Sanne valt van één van de manegepaarden en loopt hierbij letsel op. Wie is aansprakelijk?

Hoofdregel: aansprakelijkheid bezitter

De hoofdregel blijft: de bezitter is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade (artikel 6:179 BW). De bezitter is doorgaans de eigenaar en in dit geval is dat de manege. Ook als het manegepaard geen eigendom is van de manege, maar wel wordt ingezet voor de lessen, is de manege aansprakelijk door de ‘bedrijfsmatige inzet van het manegepaard’ (artikel 6:181 BW). Dit ongeacht eventuele algemene voorwaarden van de manege waarin de aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Wettelijke aansprakelijkheid mag jegens consumenten namelijk niet worden uitgesloten.

Eigen schuld

Toch is het in veel gevallen niet geheel fair om de bezitter van het paard geheel aansprakelijk te houden voor de schade die is ontstaan. Door het berijden van het paard accepteert de berijder namelijk bepaalde risico’s die de sport nu eenmaal met zich meebrengt. Het zou dan niet reëel zijn de bezitter voor de volledige 100% aansprakelijk te stellen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de berijder het ongeluk voor een deel zelf in de hand heeft gewerkt. De rechter weegt de feiten en omstandigheden af en komt aan de hand daarvan tot de schuldverdeling. Daarbij kijkt de rechter ook naar genomen voorzorgsmaatregelen door de manege zelf. Hield de instructeur wel voldoende toezicht en waren de materialen wel in goede staat? Was het bij het ongeval betrokken paard überhaupt wel geschikt als manegepaard? Afhankelijk van bovenstaande is de bezitter voor in ieder geval 50%, en maximaal 100% aansprakelijk voor de schade.

Kind jonger dan 14 jaar

Bij kinderen jonger dan 14 jaar speelt de eigen schuld geen rol. Is een kind jonger dan 14 jaar betrokken bij een ongeval met een paard? Dan is de bezitter van dat paard in beginsel volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan door dit ongeval, tenzij de gedragingen van het kind opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid opleveren. Hiervan is niet snel sprake.

De casus van Sanne

Terugkomend op de casus van Sanne: wie is aansprakelijk? Als Sanne jonger is dan 14 jaar, dan is de manege volledig aansprakelijk. Is Sanne ouder, dan zal de rechter de manege in ieder geval voor 50% van de schade aansprakelijk stellen. Voor de overige schuldverdeling weegt de rechter de relevante feiten en omstandigheden af. Hierbij speelt uiteraard de zorgplicht van de manege een rol, maar ook de ervarenheid van de ruiter en de mate waarin Sanne zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

Belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor manege

Uit bovenstaande blijkt het grote belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor de bezitter van het paard en in dit geval in het bijzonder de manege. In het geval van een manege dient het te gaan om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waaronder letselschade van een ruiter verzekerd is. Voor particulieren bestaan aparte aansprakelijkheidsverzekeringen.

De Raadgevers heeft veel ervaring met hippische dossiers en adviseert u graag bij de preventie van aansprakelijkheidsclaims. Mocht het daadwerkelijk tot een claim komen, behartigen wij met veel deskundigheid uw dossier. Neem vrijblijvend contact op met uw huisjurist!

Deze blog is geschreven door mevrouw mr. M.J.S. Joosten, senior bedrijfsjurist en hippisch recht-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

Start typing and press Enter to search