Aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht en houdt in dat iemand aangesproken kan worden om een verplichting of verbintenis na te komen of een schade te vergoeden.

Er is sprake van (wettelijke) aansprakelijkheid als er een onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming aan een persoon (of bedrijf) kan worden toegerekend. In dat geval is die persoon of dat bedrijf aansprakelijk. Als er schade is, dan dient deze de schade die is ontstaan te vergoeden. Bij een toerekenbare tekortkoming ziet de aansprakelijkheid op het vergoeden van schade bij niet-naleving van een contract.

Contractuele aansprakelijkheid

Komt de wederpartij hetgeen overeengekomen is in een overeenkomst niet na, dan kunt u in dat geval de wederpartij hiervoor aansprakelijk stellen. Een concreet voorbeeld is wanneer er een koopovereenkomst van een onroerende zaak wordt afgesloten. Stel dat na aanschaf van het pand de waarde daarvan is gedaald omdat er allerlei gebreken  zijn gevonden. In zo’n geval is de verkoper hiervoor aansprakelijk te stellen, dit heet dan ook wel contractuele aansprakelijkheid. Dit betreft schade die u als koper hebt geleden die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst.

Wettelijke aansprakelijkheid

Iemand kan aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad die hij zelf heeft verricht of veroorzaakt. In dat geval gaat het over ‘schuld’. Maar een onrechtmatige daad levert nog niet direct een aansprakelijkheid op. Daarvoor moet aan een vijftal eisen worden voldaan namelijk onrechtmatige daad, er moet schade zijn die toerekenbaar is aan de dader, causaal verband en relativiteit.  Zodra aan deze eisen is voldaan, is er sprake van aansprakelijkheid volgens de wet. Hiervoor hoeft er geen overeenkomst te bestaan.

Risicoaansprakelijkheid

Ook is het mogelijk dat de persoon of het bedrijf wel aansprakelijk wordt gehouden, maar dat de daad die heeft geleid tot de aansprakelijkheid door iemand anders is gepleegd. Dit heet ook wel risicoaansprakelijkheid. Als voorbeeld kan worden genoemd de aansprakelijkheid van een ouder voor de schade die zijn/haar kind (indien jonger dan 14 jaar) heeft veroorzaakt. Bij risicoaansprakelijkheid speelt de ‘schuld’ van de aansprakelijke geen rol.

Andere vormen van aansprakelijkheid zijn productaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid. Tegen vele aansprakelijkheidsclaims kun u zich verzekeren.

Iemand aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door het toedoen of nalaten van iemand anders, dan wilt u het liefst zo snel mogelijk dat dit opgelost wordt. Maar als u schade heeft opgelopen, wil dat nog niet altijd garant staan voor een vergoeding daarvan. U zult moeten bewijzen dat de ander aansprakelijk is en dus schadeplichtig. De Raadgevers heeft hiermee ruime ervaring. De ervaren juristen van De Raadgevers kunnen u helpen met het aansprakelijk stellen en vorderen van uw schade, of juist u helpen zich te verweren tegen een aansprakelijkstelling. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Deze blog is geschreven door mr. Aron Buitenhuis, bedrijfsjurist en aansprakelijkheids-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search