Aansprakelijkheid van de bezitter van een paard

Paarden zijn prachtige en in de regel zachtaardige dieren. Over het algemeen hebben paardeneigenaren hun paard tot op zekere hoogte onder controle, maar onder andere vanwege het natuurlijke vluchtinstinct van paarden kan het voorkomen dat er door toedoen van een paard schade ontstaat.

Schade door een dier

Dit kan schade zijn naar aanleiding van het losbreken en aanrichten van vernieling van eigendommen van derden of simpelweg een zeer onverwachte schrikreactie van het paard met alle gevolgen van dien. In deze blog wordt in het bijzonder de aansprakelijkheid van de bezitter (meestal de eigenaar) van een paard besproken voor de eigen energie- en gedragingen van het dier.

Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek

‘’De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, (….).’’

Wie is de bezitter van een paard?

De bezitter is volgens de wet de persoon die een dier (hierna: paard) houdt voor zichzelf.

In de praktijk komt dit meestal neer op de eigenaar van het paard, maar niet alleen eigenaren kunnen als bezitter worden aangemerkt. Neem bijvoorbeeld de ruiter die al jarenlang een paard verzorgt  of huurt van de feitelijke eigenaar -en het paard houdt als ware het zijn eigen paard is- kan worden aangemerkt als de bezitter van het paard.

De achterliggende reden van de mogelijkheid om de bezitter aansprakelijk te stellen is dat een persoon welke schade heeft geleden zodoende gemakkelijker de aansprakelijke persoon kan opsporen c.q. kan lokaliseren om deze vervolgens aansprakelijk stellen.

Wat valt onder de zinsnede: ‘de door het dier aangerichte schade’ ?

De schade welke het paard heeft veroorzaakt als gevolg van een eigen gedraging. Uit de rechtspraak volgt dat onberekenbare gedragingen van paarden hier ook onder vallen.

Risicoaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de bezitter van een paard is een vorm van risicoaansprakelijkheid. Risicoaansprakelijkheid houdt in dat je als bezitter aansprakelijk kan worden gesteld voor schade zelfs indien als je niets valt te verwijten of wanneer schade buiten jouw toedoen om is ontstaan.

De aansprakelijkheid komt dan op grond van de wet ‘voor risico’ van de persoon waarop zij rust. Deze risicoaansprakelijkheid doet zich voor bij bijvoorbeeld de eigenaar van een opstal (zie het eerder verschenen blog over de aansprakelijkheid van een pensionstalhouder) maar dus ook bij de bezitter van een paard.

Aanbevelingen en juridisch advies

Gezien de voorgaande uiteenzetting van de (risico) aansprakelijkheid van de bezitter van een paard verdient het aanbeveling om als bezitter van een paard een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien iemand immers schade heeft geleden als gevolg van (het onberekenbare) gedrag van een paard kun je als bezitter van het paard er vanuit gaan dat je hiervoor aansprakelijk bent, bijzondere omstandigheden uiteraard daar gelaten.

Twijfel je over een eventuele aansprakelijkheid of bent je benieuwd of je met succes een bezitter van een paard aansprakelijk kunt stellen?

Met mijn jarenlange ervaring in de hippische rechtspraktijk voorzie ik je graag van gedegen juridisch advies.

Een volgende blog

Er bestaan op de aansprakelijkheid van de bezitter van een paard uiteraard ook weer uitzonderingen. Wordt een paard niet door de bezitter, maar door iemand anders in de uitoefening van een bedrijf ‘gebruikt’, dan rust de aansprakelijkheid uitsluitend op de bedrijfsmatige gebruiker ingevolge artikel 6:181 van het Burgerlijk Wetboek. Op deze aansprakelijkheid zal ik in een volgende blog verder ingaan.

Deze blog is geplaatst door mw mr. M.J.S. Joosten
Senior bedrijfsjurist bij De Raadgevers en expert op het gebied van hippisch recht.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search