Uitkopen aandeelhouder bij Besloten Vennootschap (B.V.)

De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1745) een arrest gewezen over de uitkoopprocedure en de prijsvaststelling per aandeel. Feiten De eiser in deze zaak is bestuurder en [...]

UPDATE